Daniel Lisbona de Barcelona és un autònom de 52 anys d’edat, especialitzat en la instal·lació de xarxes telefòniques de coure i fibra òptica. Actualment té un contracte de treball amb Abentel Telecomunicaciones.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur, ja que per poder treballar necessita un vehicle industrial per als desplaçaments en la seva àrea d’actuació, així com el conjunt d’eines per la feina.

Presenta pla d’empresa realitzat per la Fundació Trinijove, amb una bona previsió de resultats financers. Amb aquest projecte es crea un lloc de feina.

ASCA aprova un préstec sense interès de 6.279€ a retornar en 30 mesos.

Desitgem que aquest projecte vagi sobre rodes!