vull un préstec

Sol·licitud de préstec sense interès:

Per accedir a un préstec sense interès s’han d’ emplenar tots els camps del següent formulari i adjuntar els documents (en format: pdf|docx|jpg|png|xlm|xls|xlsx, amb una capacitat màxima de 5MB cada un) que s’especifiquen al final. Un cop enviat visualitzarà un missatge de conformitat.


Dades del sol·licitant

Nom i cognom
e-mail

Direcció
Població

Codi postal
DNI
Telèfon
Data de naixement


Estudis realitzats
Situació laboral
Suport de l'entorn
Persones al seu càrrec


Dades del projecte

Objectiu
e-mail de contacte
Direcció i codi postal
Inversió inicial en €
Import total del projecte
Fons propis
Import dels préstecs demanats a altres entitats
Import del préstec que se sol·licita
Forma jurídica del projecte


Entitat, servei municipal o centre de promoció econòmica a on s'ha realitzat el pla d'empresa i l'estudi de viabilitat

Nom de l'entitat/servei municipal/centre de promoció
Persona de contacte entitat/servei municipal/centre de promoció
e-mail de l'entitat/servei municipal/centre de promoció

Direcció de l'entitat/servei municipal/centre de promoció
Població

Codi postal
Telèfon contacte


Adjuntar els següents arxius

Pla d'empresa
Vida laboral
Pressupostos
Currículum
Copia DNI

Altres documents


* Si teniu problemes per pujar els arxius, els podeu enviar per mail a coordinacio@acciosolidaria.cat
* El qüestionari l'heu d'enviar directament des d'aquesta pàgina.

Altres comentaris


Política de Protecció de Dades Personals
ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L'ATUR, amb CIF G08995466, adreça postal: c / Riera Sant Miquel, 1 bis, planta -1 08006 BARCELONA, telèfon: 93 217 02 88, tracta la informació per tal d'informar i gestionar de les activitats, serveis i productes que li hem ofert i els sol•licitats i contractats, així com per informar de les novetats que es vagin produint en els mateixos, no sent utilitzats per a altres finalitats.
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui l'interès pels serveis prestats i oferts, així com es mantingui també la relació contractual i no ens informi d'eliminar-los o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les seves dades seran comunicades als nostres encarregats del tractament per a donar compliment al que ens ha sol•licitat, però en cap cas els cedirem a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.
Vostè té dret a: accedir a les seves dades, rectificar-les, suprimir-los, limitar el seu tractament o oposar-se a ell, dirigint-se a la següent adreça: info@acciosolidaria.cat
Podeu consultar informació addicional i detallada sobre la nostra política de Protecció de Dades.

He llegit i accepto els Termes Legals, i de Protecció de Dades Personals.

QUÈ FEM  PRÉSTECS  PREMIS PIÑOL  COMUNICACIÓ  GALERIA  NOTÍCIES  CONTACTAR

Vols col·laborar?  Vols un préstec?