Decisions econòmiques de futur

Decisions econòmiques de futur

En l'àmbit català, i també espanyol o europeu, estem vivint fa uns anys unes situacions de crisi que ens obliguen a...

Allò que hem aprés

Allò que hem aprés

O, potser, allò que hauríem d’haver aprés! Aquestes darreres tres dècades, hem viscut uns quants ensurts de tipus...