Ara més que mai, treball decent

Ara més que mai, treball decent

Jornada Mundial pel Treball Decent Les organitzacions que integrem la Iniciativa Església pel Treball Decent (ETD)...