Transparència

Totes les aportacions econòmiques que rebem les realitzen persones físiques i jurídiques, entitats públiques i conformen el que anomenem Fons de Solidaritat pel Treball Digne, que ens permet finançar nous projectes. Aquest fons s’alimenta de les aportacions econòmiques esmentades i del retorn dels préstecs sense interessos concedits a les persones emprenedores.

 

Tots els resums econòmics estan a la vostra disposició, com la memòria anual amb les xifres de procedència i destinació dels fons de la fundació.

Els comptes clars