Transparència

Totes les aportacions econòmiques que rebem les realitzen persones físiques i jurídiques, entitats públiques i conformen el que anomenem Fons de Solidaritat pel Treball Digne, que ens permet finançar nous projectes. Aquest fons s’alimenta de les aportacions econòmiques esmentades i del retorn dels préstecs sense interessos concedits a les persones emprenedores.

 

Pel nostre compromís social és imprescindible que expliquem com destinem aquests fons i quin és l’impacte de la nostra acció en la societat que volem transformar.

Els comptes clars