És sorprenent i al mateix temps significatiu, el que va dir el Sr. Malo de Molina, Director del Servei d’Estudis del Banc d’Espanya,  en el seu informe a la premsa, recollit per EL PAIS el passat  24 de novembre, quan es referia a que la crisi econòmica ja ha acabat per a les empreses, però que per a les persones, encara no.

banc des2014Lo más retrasado es la mejora del empleo, apenas perceptible en los datos más recientes de grandes empresas. “Lo que nos dicen estos datos es que el sector empresarial ha dejado atrás los elementos de ajuste propios de una crisis”, señaló Malo de Molina, quien puntualizó que la mejora de los resultados empresariales es una “condición esencial” para que otras graves herencias de cinco años de recesión, como las altas tasas de desempleo o el descenso de los niveles de bienestar, de impacto más general entre los ciudadanos, empiecen a pesar menos.

Segueix essent ben evident, fins a quin punt, s’han fet molts esforços per salvar les grans empreses, sobretot els bancs, però no per a aconseguir recuperar l’ocupació. Potser més endavant. De moment estiguem tranquils, “que les empreses ja estan salvades”.

 

Miquel Verdaguer