Per accedir a un préstec sense interessos s’ha d’emplenar el següent formulari i adjuntar els documents tal com s’especifica en l’apartat de documentació:  

Arxius a adjuntar:

  • PLA D’EMPRESA
  • PLA ECONÒMIC FINANCER
  • VIDA LABORAL
  • PRESSUPOSTOS
  • CURRÍCULUM
  • DNI / NIE 

En cas de tenir algun problema amb el formulari adjuntar aquesta informació en el següent correu:

coordinacio@acciosolidaria.cat