Durant el passat 15 i 16 de setembre de 2018 s’ha celebrat a Talavera de la Reina (Toledo), la VII trobada d’entitats sòcies de REFAS, la Xarxa de Finances Alternatives i Solidàries, i de la que forma part Acció Solidària Contra l’Atur . L’objectiu central de la trovada és enfortir la xarxa i seguir treballant en iniciatives que promoguin les finances alternatives en l’àmbit local.

REFAS és una xarxa d’entitats socials que, mitjançant l’engegada de circuits financers alternatius als de la banca comercial, impulsen projectes que incideixen en l’economia real, en l’economia de les persones, que no tenen capacitat de ser finançats per entitats bancàries convencionals. En aquest sentit, les microfinances constitueixen una resposta que fomenta que l’economia estigui al servei de les persones i no de l’especulació financera, teixint xarxa i construint alternatives al territori en el qual s’implanten, a través de la concessió d’ajudes reintegrables a persones i col·lectius exclosos del mercat financer.

Com a novetat, en aquesta edició s’ha presentat un resum econòmic i social de l’activitat de les entitats de REFAS, que ofereix una panoràmica sobre la importància de les finances alternatives a Espanya. Així, en 2017, les quinze entitats que conformen la xarxa, entre elles la nostra Fundació,  han desenvolupat un total de 6.051 projectes, amb un muntant econòmic de 2.536.651,08 euros.

D’altra banda, hem treballat sobre diferents aspectes tècnics del Fondo de Emprendimiento de REFAS, un projecte que pretén ser una altra iniciativa que garanteixi el dret al crèdit de les persones excloses del crèdit bancari, així com oferir viabilitat financera a projectes d’economia social preferent.

En aquesta edició de la trobada, les entitats sòcies han tingut un espai preferent per presentar una sèrie de bones pràctiques en la seva activitat de gestió i seguiment de projectes, que ha permès intercanviar experiències i materials. Aquest espai de posada en comú d’experiències constitueix un dels objectius fonamentals de la trobada, per seguir avançant en el nostre treball.

Un altre aspecte important tractat en aquesta trobada ha estat la necessitat de potenciar els projectes d’activisme financer i d’educació financera, amb la finalitat de generar espais de debat capaços d’involucrar a més organitzacions socials en l’àmbit de les finances alternatives.

Finalment, donem la benvinguda a dues noves entitats que ja formen part la família REFAS: O Peto (Santiago de Compostel·la) i FonRedes (Sevilla).

Text extret de http://refas.org/