Publicacions:

Memòria

El Notícies

Projectes impulsats

Des de la fundació editem tres publicacions periòdiques: una memòria anual, una publicació trimestral que informa de les activitats i novetats, i una publicació anual amb el recull de tots els projectes que s’han ajudat durant l’any.