Georgina Segarra ha posat en marxa a Masnou una botiga d’alimentació a granel “Anem al gra”, amb productes ecològics com arrossos, cereals amb gra, flocs, muesli, llegums, farines, etc. amb el propòsit de cobrir un camp que fins ara no estava proveït en la zona de Masnou al c/ Itàlia 46.

Els articles es complementaran amb sèmoles, proteïnes vegetals, llavors, sucres, fruits secs, espècies, herbes aromàtiques, pasta, etc., i altres productes per a clients que han d’incorporar els mateixos a les seves dietes, tot transmetent la idea d’un consum responsable. També vol preparar un espai per a tallers i per fer xerrades i classes sobre nutrició. Amb aquest projecte es crea un lloc de treball fix i un de variable.

Per tal d’adequar el projecte i les primeres matèries disposa de 4.000€ de fons propis demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur.

ASCA li concedeix un préstec sense interès de 6.000 a retornar en 36 mesos.

Sort i força amb el projecte!