TEL. 93 217 02 88 

Creiem que la millor forma de combatre l’atur és creant nous llocs de treball

Atorguem  préstecs sense interessos a persones o col·lectius que tinguin una idea de negoci viable i que aquest creu ocupació. Poden ser: Microempreses d’autoocupació, Empreses d’inserció soci-laboral, Centres especials de treball, tallers ocupacionals, Cooperatives, Fundacions i Associacions.

Ajudem a persones en situació de desocupació amb la concessió de préstecs sense interessos perquè puguin fer una inserció laboral. Aquestes ajudes han d’anar destinades a eines, formació, inversions, etc. El sol·licitant ha de ser un treballador en situació de desocupació o en risc de perdre l’activitat econòmica que realitza. En el cas que la situació ho permeti s’ha de retornar l’ajuda, o una part, sempre sense interessos. L’import de l’ajuda depèn de l’activitat.

Aquestes demandes es tramitaran des dels serveis socials d’atenció primària de l’Ajuntament o bé, des d’altres serveis especialitzats.

Fons socials econòmics específics que provenen de Sant Cugat-Valldoreix, que donen ajudes econòmiques a les persones d’aquestes localitats.

Actualment ASCA està formada per:

Patronat
Consell directiu
Consell executiu
• 42 persones voluntàries
• 4 treballadores assalariats

Com ho femA qui ajudemAltres ajudes

Tenim La Roda de la Solidaritat que s’inicia amb la presentació d’un projecte per a una idea de negoci, l’avaluem i determinem si és viable i si crea ocupació, en cas afirmatiu, atorguem un préstec sense interès. préstec sense interessosEl beneficiari signa un contracte acceptant les condicions de la Fundació, i en funció de cada projecte es fixen els terminis de devolució. Els diners que es retornen els préstecs es reinverteixen en nous projectes, i així, la roda de la solidaritat no es deté mai. El nostre valor afegit: TransparènciaEficàcia i Rigor..

 • A persones i col·lectius que tinguin una idea de negoci viable i que aquest creu ocupació. Poden ser:
  • Microempreses d’autoocupació.
  • Empreses d’inserció sòcio-laboral, centres especials de treball i tallers ocupacionals.
  • Fundacions o Associacions.
  • Amb conveni amb la Fundació Seira (instrument financer de suport a les cooperatives federades a la FCTC) a les Cooperatives joves en fase d’iniciació i creació.

  Per això necessitem projectes per tant, si tens una idea de negoci viable que creu llocs de treball, contacta amb nosaltres!

Des de 1997 es convoquen els Premis Piñol per reconèixer la Innovació i la Trajectòria de les entitats que treballen amb persones i col·lectius en situació d’exclusió social.

Es concedeixen dos premis dotats de 10.000 € cadascun. Un d’ells reconeix el projecte més innovador i l’altre premia la millor trajectòria. Es convida a totes les entitats i empreses d’inserció laboral, així com totes les persones que treballen en la lluita contra l’exclusió social i laboral, a participar en aquests premis.