TEL. 93 217 02 88 

Préstecs sense interessos

Préstecs sense interessos

L’objectiu principal de la fundació és atorgar préstecs sense interessos a persones de quaselvol edat o a col·lectius que presentin un projecte de negoci que sigui viable i que creï ocupació. L’import dels préstecs, i també els terminis de devolució, es fixen en funció de cada projecte.

Totes les sol·licituds són estudiades per un equip format per voluntaris provinents de diferents àmbits professionals, amb formació, coneixements i experiència.
El circuit per accedir a un préstec sense interès és el següent:

1.    Presentació de la documentació i el formulari en format electrònic.
2.    Estudi del projecte, segons la documentació presentada, i selecció, si escau, d’¡aquest projecte.
3.    Assignació d’un tutor per part d’Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA).
4.    Entrevista/es personal/s i visita/es de localització de l’activitat (si en té).
5.    Estudi de viabilitat.
6.    Presentació del projecte per part del tutor a la taula d’avaluació d’ASCA.
7.    Atorgament, si escau, del préstec sense interès.

Es poden consultar alguns dels projectes reals impulsats per un dels nostres préstecs sense interès.

Préstecs joves

ASCA anuncia l’obertura d’una nova línia específica de préstecs dirigida al finançament dels projectes de joves emprenedors. Mantenint el tipus d’interès a 0, ofereix crèdits de fins a 15.000 € a tornar en un termini de fins a 4 anys per a aquells projectes viables dels joves. Amb aquesta campanya, ASCA demostra el seu compromís en la lluita contra l’atur juvenil potenciant l’activitat econòmica del col·lectiu jove.