El premi anual a la trajectòria Josep M. Piñol de l’any 2017, i dotat amb 10.000 Euros ha estat per la Fundació Formació i Treball. És una entitat dedicada a formar i a inserir laboralment a persones en risc d’exclusió.

Fundada el 1992 per Càritas de Barcelona, la missió de la Fundació Formació i Treball és formar i facilitar l’accés al mercat laboral de persones en risc d’exclusió social i també gestionar i dignificar l’entrega de productes de primera necessitat a famílies amb escassos recursos econòmics.

Al llarg dels seus 25 anys, la Fundació ha anat creant diferents organitzacions que, a més de crear llocs de treball, resolen necessitats no cobertes, o insuficientment cobertes, de la societat. Entre d’altres, Roba Amiga, Botiga Amiga, Reforma Amiga, Bici Amiga, Bugaderia Amiga, Neteja Amiga, Recollida Amiga i D’Ins (escola de restauració i càtering).

El 2016, la Fundació va aconseguir que 1.085 persones tingueren l’oportunitat de treballar, 693 en empreses ordinàries i 292 en empreses d’inserció de la mateixa Fundació. “Hem volgut reconèixer la història d’una iniciativa d’èxit que té ja 25 anys i el seu compromís amb la societat creant nous projectes empresarials que permeten un treball digne a persones vulnerables“, explica Oriol Romances President d’ASCA i del jurat dels premis. Des de la fundació comenten que sempre han tingut “un sentit: donar la possibilitat a la població atesa d’adquirir aquells hàbits, coneixements i equilibri familiar o vital necessaris dels que són mancats; unes actituds vitals: positivitzar l’actitud laboral que cadascun és capaç de desplegar; i unes eines: formació, orientació i acompanyament; creant activitats econòmiques amb un fort component d’organització empresarial en el desplegament de les feines i en els ritmes dels processos productius, però sota la concepció més humanista de les relacions de personal a l’endins de l’empresa”. Per tant centren els seus reptes principals en:

  • Afavorir la inserció laboral dels/les usuaris/es atesos.
  • Potenciar els serveis oferts per l’empresa d’inserció com a millor eina d’inclusió social.
  • Crear noves línies generadores d’ocupació.
  • Promoure el Programa d’entrega Social (PES), que dignifica l’entrega de productes de primera necessitat.

Amb la Fundació Formació i Treball col·laboren empreses i institucions que tenen la RSC (Responsabilitat Social Corporativa) incorporada en la seva filosofia, com l’Ajuntament de Barcelona, Bugaderia Industrial o la Fundació Habitat.