El Patronat d’Acció Solidària Contra l’Atur es va reunir una tarda del mes de juny del 2015 per reflexionar sobre el futur de la Fundació. La nostra reflexió es va concretar en 3 eixos, i un d’ells va ser com aconseguir interessar i integrar a les noves generacions a la Fundació.

Vam començar a treballar-hi, i el 12 de gener de 2016 vam iniciar una col·laboració amb Pompeu Consulting Management. És una Associació dirigida per estudiants de la UPF de Negocis, Economia i Dret, i que connecta a estudiants, exalumnes i professionals de la consultoria, legal i financera de la indústria.

Durant 6 mesos, membres d’aquesta Associació han col·laborat amb nosaltres amb 3 objectius:

 1. Microcrèdits sense interès per a joves emprenedors. Fruit d’aquesta col·laboració s’ha obert a Acció Solidària Contra l’Atur una nova línia de crèdit per a joves emprenedors i s’ha fet una campanya de difusió dels mateixos a:
  1. Les xarxes socials d’ASCA: Facebook, Twitter i Linkedin.
  2. La premsa, amb un total de 4 notícies aparegudes als mitjans a: La Vanguardia,Finanzas.com i ABC.
  3. La pàgina WEB d’ASCA, incorporant un nou apartat, publicant una notícia, i creant un banner específic.

També es van presentar diferents fulls informatius que inclouen les característiques principals dels crèdits joves, per tal de poder fer-ne difusió a entitats com Universitats o centres de Formació Professional. Queda pendent fer aquesta difusió.

 1. Conèixer entitats europees similars a Des de Pompeu Consulting Management s’ha fet una recerca per trobar entitats similars en l’àmbit europeu. Una de les problemàtiques per trobar resultats és que fundacions amb aquestes característiques realitzen una tasca molt local i tenen poca visibilitat en l’àmbit internacional. És possible que existeixin petites organitzacions que ofereixin crèdits sense interès a alguns països de la Unió Europea, però en aquest estudi només s’ha accedit a entitats de microcrèdits que treballen cobrant interès. Aquestes entitats es poden trobar a la Xarxa Europea de Microcrèdits – European Microfinance Network – EMN formada aproximadament 90 organitzacions amb la missió de promoure el microfinançament com a instrument de lluita contra l’exclusió social i econòmica a través de facilitar l’autoocupació i la microempresa a Europa. Fer-se soci permetria:
  1. Augmentar la visibilitat.
  2. Establir una xarxa de cooperació amb les diferents entitats que en són membres, així com promocionar-nos.
  3. Rebre els ajuts del programa EaSI promoguts des del Fons Europeu d’Inversió, els quals donen fons per compensar els impagaments provinents de microcrèdits i que permetria disminuir les pèrdues per impagaments dels préstecs. Per accedir-hi s’hauria de complir amb els requisits del Fons Europeu d’Inversió, entre els quals s’inclou el cobrament d’un interès “raonable”. Aquesta proposta és controvertida perquè xoca amb l’essència d’ASCA que consisteix a oferir préstecs sense interès.

Ser membre de l’EMN tindria un cost econòmic per a ASCA, ja que s’ha de pagar una quota. És per aquest motiu que s’ha d’analitzar detingudament per decidir si compensa els beneficis a les despeses.

 1. Reducció dels impagaments: anàlisi i propostes. S’ha analitzat la tipologia i les característiques dels microcrèdits impagats per establir uns paràmetres i tenir-ho en compte per als propers préstecs que es concedeixin. Molts cops des d’ASCA es troba amb la necessitat de préstecs immediats per assumir el pagament de determinades obligacions imminents. Aquests casos són problemàtics perquè tenen un alt risc de derivar en impagaments. Només s’ha de concedir quan es consideri que la falta de solvència no es deu a la falta de viabilitat del negoci sinó que respon a fets extraordinaris i puntuals. En els casos en què es necessitin ajudes econòmiques puntuals per cobrir necessitats concretes, es recomana reenviar aquests casos a altres entitats que tenen per objectiu respondre a aquestes necessitats.

Es creu que cal una mínima formació empresarial per al bon funcionament de tot negoci. Per aquest motiu, en el cas d’aquelles persones que tinguin un projecte de negoci que es consideri viable, però que els manquin les capacitats administratives i de gestió bàsiques per al funcionament del negoci, proposem que es condicioni la concessió del préstec a la realització d’algun curs de gestió empresarial.

Es considera interessant incorporar dos nous perfils de col·laboració amb ASCA:

 1. Voluntaris jovespermanents a ASCA. Actualment els voluntaris responen a un perfil d’edat avançada, no obstant això, podria ser interessant per a ASCA obrir el programa de voluntaris també a les noves generacions. Es planteja que la web inclogui un apartat per tal que voluntaris puguin inscriure’s, incloent-hi el seu Currículum i una Carta de Motivació on es presentin i mostrin el seu interès per ajudar. Pompeu Management Consulting es compromet a fer difusió d’aquest programa de voluntaris per tal de donar-li difusió i garantir la incorporació d’alguns joves a la Fundació.
 2. Consultors externs de projectes que col·laborarien amb ASCA ajudant als diferents projectes. Col·laborarien amb el tutor i amb les persones emprenedores a les quals se’ls hi ha concedit el préstec ajudant voluntàriament en les diferents tasques de posada a punt del negoci així com de seguiment d’aquest. L’objectiu és que els joves voluntaris puguin actuar com a consultors dels diferents projectes i puguin fer-ne un seguiment i assessorament. L’estudiant sense experiència empresarial però amb ganes i idees fresques, juntament amb el voluntari d’ASCA amb una llarga trajectòria professional i empresarial, són la combinació perfecte per tal d’ajudar al prestatari a tirar endavant el seu negoci.

Agraïm la col·laboració de Pompeu Consulting i esperem que, la seva continuïtat, contribueixi a la millora de la nostra gestió i a la voluntat d’integrar, en la Fundació ASCA, a joves professionals voluntaris.