Des que va començar l’actual crisi, alguns li diuen post-crisi, es van anar perdent molts llocs de treball. Una de les preocupacions que s’expressaven era que amb menys treballadors, menys consum i amb menys consum, menys negocis i amb menys negocis, menys beneficis, menys empreses, etc.

Ah! I els treballadors a l’atur. I quan s’acabi el subsidi, mala sort.

Per tant, si l’activitat econòmica no dona per a treballar tothom potser cal reactivar l’activitat econòmica, que crearà una altra vegada llocs de treball. Ben senzill.

Però “algú sap el què s’ha de fer”?

No podem oblidar que estem en un sistema on es confia que tot s’acaba autoregulant. És per això que quan es diu que cal crear nous llocs de treball, a qui es diu? A l’administració? A les empreses? Amb quins mecanismes?

Sabem que l’educació, la recerca, la creativitat, les polítiques fiscals, les subvencions i també el control econòmic, poden ajudar a crear llocs de treball. Però no sembla que aquestes siguin prioritats dels governs. I les empreses més aviat estan dedicades a reduir costos, sobretot de personal, pagant menys o eliminant llocs de treball. Les noves tecnologies sembla que ajuden més a destruir llocs de treball que a crear-ne.

I els mecanismes d’autoregulació de la macroeconomia, no sembla que vagin en la direcció de que tothom pugui treballar i cobrar un salari.

Algú sap doncs, com en la situació actual es poden crear llocs de treball i que siguin dignes? Podem estar tranquils que s’avança? Segur que no.

Miquel Verdaguer

Octubre 2016