[:CA]Oportunitats reals per tornar a començar[:es]Oportunidades reales para volver a empezar[:]

[:CA]Aquest Noticies veu la llum pocs dies després de l’entrega, per part d’Acció Solidaria Contra l’Atur amb la col·laboració de l’Obra Social ‘la Caixa’, dels Premis Josep M. Piñol al Foment de l’Ocupació. Josep Maria Piñol, fundador d’Acció Solidaria Contra l’Atur, dona el seu nom a aquests premis que entreguem des de fa 21 anys i que reconeixen, per una banda, aquelles accions innovadores en la lluita contra l’atur i el treball precari i, per l’altra, la trajectòria d’institucions que, de manera persistent i al llarg del temps, s’han distingit en la creació d’ocupació.

Enguany els guardons han recaigut en la fundació Ilersis i l’associació Solidança. En aquest butlletí parlem amb els seus protagonistes, escollits entre un total de 37 candidatures presentades, xifra que ens encoratja i demostra que, afortunadament, la solidaritat, en gran part fora dels focus, existeix. Són especialment esperançadores les activitats adreçades a joves en risc d’exclusió que intenten millorar el futur d’un col·lectiu amb un alta taxa d’atur.

L’Anuari de la Ocupació del Tercer Sector Social, recentment publicat, informa que a Catalunya, en el 2017, estaven contractades 94.300 persones en aquest sector. L’Anuari no diu res sobre els voluntaris. A Acció Solidaria Contra l’Atur tenim quatre persones contractades però en som més de 40 treballant-hi, perquè 38 són voluntàries. Si aquesta proporció fos la del Sector (insistim que no hi ha dades a l’Anuari) voldria dir que prop de 900.000 persones (més del 10% de la població) aporten part del seu temps ajudant en activitats de voluntariat a persones que ho necessiten. En aquest Noticies apareix una entrevista a un voluntari en actiu de la nostra entitat que acaba de fer 90 anys. Gracies Lluís. Sense els voluntaris, no aniríem enlloc.

La principal eina d’Acció Solidària Contra l’Atur per lluitar contra l’atur i la precarietat laboral és l’atorgament de microcrèdits, la majoria al voltant de 10.000 euros a retornar entre dos i tres anys. Les ajudes públiques que rebem per fer aquesta feina són del 10% de les nostres necessitats (en el tercer sector social són de l’ordre del 40%) i el finançament ve, sobretot, dels donants i de la devolució dels préstecs, que anomenem “la roda de solidaritat”. És per això que necessitem el vostre ajut. Us animem a col·laborar. Ara ve Nadal, l’època de l’any en què ens sentim més solidaris. Qualsevol ajuda, puntual o periòdica, serà benvinguda.

Passeu unes molt bones festes!

Miquel Vila-Despujol
Vicepresident
Acció Solidària Contra l’Atur[:es]Este Noticias ve la luz pocos días después de la entrega, por parte de Acció Solidaria Contra l’Atur con la colaboración de la l’Obra Social ‘la Caixa’, los Premis Josep M. Piñol al Foment de l’Ocupació . Josep Maria Piñol, fundador de AAcció Solidaria Contra l’Atur, da su nombre a estos premios que entregamos desde hace 21 años y que reconocen, por un lado, aquellas acciones innovadoras en la lucha contra el paro y el trabajo precario y, por otro, la trayectoria de instituciones que, de manera persistente y a lo largo del tiempo, se han distinguido en la creación de empleo.

Este año los galardones han recaído en la fundación Ilersis y la associacinó Solidança. En este boletín hablamos con sus protagonistas, elegidos entre un total de 37 candidaturas presentadas, cifra que nos alienta y demuestra que, afortunadamente, la solidaridad, en gran parte fuera de los focos, existe. Son especialmente esperanzadoras las actividades dirigidas a jóvenes en riesgo de exclusión que intentan mejorar el futuro de un colectivo con un alta tasa de desempleo.

El Anuario de la Ocupación del Tercer Sector Social, recientemente publicado, informa que en Cataluña, en el 2017, estaban contratadas 94.300 personas en este sector. El Anuario no dice nada sobre los voluntarios. A Acció Solidaria Contra l’Atur tenemos cuatro personas contratadas pero somos más de 40 trabajando, porque 38 son voluntarias. Si esta proporción fuera la del Sector (insistimos que no hay datos en el Anuario) significaría que cerca de 900.000 personas (más del 10% de la población) aportan parte de su tiempo ayudando en actividades de voluntariado a personas que lo necesitan . En este Noticias aparece una entrevista a un voluntario en activo de nuestra entidad que acaba de cumplir 90 años. Gracias Luis. Sin los voluntarios, no iríamos a ninguna parte.

La principal herramienta de Acció Solidària Contra l’Atur para luchar contra el paro y la precariedad laboral es el otorgamiento de microcréditos, la mayoría alrededor de 10.000 euros a devolver entre dos y tres años. Las ayudas públicas que recibimos para hacer este trabajo son del 10% de nuestras necesidades (en el tercer sector social son del orden del 40%) y la financiación viene, sobre todo, de los donantes y de la devolución de los préstamos, que llamamos “la rueda de solidaridad“. Es por eso que necesitamos vuestra ayuda. Os animamos a colaborar. Ahora viene Navidad, la época del año en que nos sentimos más solidarios. Verá una hoja junto el Noticias. Úselo. Cualquier ayuda, puntual o periódica, será bienvenida.

¡Pasar unas muy buenas fiestas!

Miquel Vila-Despujol
Vicepresidente
Acció Solidària Contra l’Atur[:]

Fons de solidaritat

Si tú també vols fer realitat projectes d’emprenedoria com aquest …