Nou disseny de logo i nova web

Vam iniciar el 40è aniversari actualitzant el logo de la fundació. La nova marca representa conceptualment la imatge d’unes mans sobre les altres com a símbol que la unitat fa la força. Es va escollir el color groc perquè significa dinamisme i optimisme.

Per acompanyar els documents i el roll up de l’any vam escollir el missatge “No ens aturarem”. Aquest concepte juga amb la paraula ATUR contra la qual lluitem, però dins un context molt positiu. Altres missatges que hem utilitzat durant l’any són: “Més de 40 anys treballant per donar molta feina”, “Treballem junts per donar molta feina” i “Les millors idees donen molta feina”

El 19 d’abril va sortir la nova pàgina WEB de la fundació. Continua sent en dos idiomes, català i castellà, i aposta al màxim per la transparència de la fundació. La pàgina segueix sent accessible i adaptada a tots els formats perquè s’hi pugui accedir des de qualsevol tipus d’aparell. Entre altres canvis, s’han millorat els formularis tant per demanar un préstec com per fer una donació, facilitant i simplificant els processos i que
tot es pugui fer en línia. El resultat global és una pàgina WEB molt més usable, visual i adaptada a les necessitats reals.

Share This