86.200 euros en préstecs sense interessos fins al 30 de juny

Durant el primer semestre de l’any hem concedit 86.200 euros en préstecs sense interessos que corresponen a 18 projectes aprovats.

Aquests préstecs han permès crear o consolidar 27 llocs de treball digne. El 34% dels peticionaris han estat dones amb una mitjana d’edat de 44 anys. Pel que fa als homes, la mitjana d’edat ha estat molt menor, 28 anys. Aquest fet s’ha produït perquè hi ha hagut peticionaris menors de 20 anys.

Pel que fa a la tipologia dels projectes, dos han estat relacionats amb benestar i salut; onze, a inversions per a la millora i/o adequació del negoci, i cinc són comerços.