Milloren les dades econòmiques i s’inicia la sortida de la pandèmia

En el darrer número de Notícies dèiem que s’estava començant a albirar la llum al final del túnel i, amb les darreres dades disponibles, podem afirmar que ara ja estem iniciant la sortida.

Superades les dificultats en el subministrament de les vacunes, la campanya d’administració de les dosis ha avançat a bon ritme i, a principi d’agost, a Catalunya, 5,2 milions de  persones havien rebut la primera dosi i, 4,6 milions de  persones, la pauta completa. En termes de percentatges sobre el total de la població, això representa un percentatge de l’ordre del 67% i 60%,  respectivament. Aquest important progrés en la vacunació, a part de complir l’objectiu principal que és la protecció de la població, ha propiciat la percepció que es comença a controlar la pandèmia i, en conseqüència, una millora de l’estat d’ànim general.

També les dades macroeconòmiques son esperançadores: el PIB del segon trimestre del 2021 certifica un increment del 2,8% al conjunt de l’Estat espanyol i, a Catalunya, del 4,1%. És possible que la cinquena onada de la pandèmia alenteixi la recuperació, però les previsions són que es mantingui en valors positius. Pel que fa referència a l’atur a Catalunya, també ha millorat: del màxim del 13,9% del 4t trimestre del 2020, hem passat al 12,3% a final de juliol del 2021, tot i que encara està lluny del 10,5% d’abans de la pandèmia.

L’impacte d’aquesta millora general s’ha notat en un increment de les peticions d’ajuda al final del segon trimestre després de la recessió experimentada els sis mesos anteriors.

Pel fa que a l’activitat de la nostra fundació, l’impacte d’aquesta millora general s’ha notat en un increment de les peticions d’ajuda al final del segon trimestre després de la recessió experimentada els sis mesos anteriors. Teniu les dades concretes a 30 de juny en aquest Notícies.

Tal com ve fent des de fa 40 anys i avui encara amb més motiu per les circumstàncies actuals, Acció Solidària Contra l’Atur continuarà donant suport a iniciatives que comporten la creació o consolidació de llocs de treball digne mantenint el suport de la campanya “Aixequem persianes” per tal que continuïn aixecades i atenent les noves peticions d’ajuda que rebem.

Esperem que els actes finals de la commemoració del 40è aniversari de la fundació -com són el debat del 5 d’octubre “L’atur, cosa de tots?” i l’acte de lliurament dels Premis Piñol d’aquest any el dia 25 de novembre ens ajudin a difondre la nostre tasca i mantenir viva la consciència que l’atur segueix sent un problema vigent.

No ens aturarem.

Miquel Gibert
Patró de la fundació

Share This