La situació política que estem vivint a Catalunya ha suposat una fuita de seus socials d’empreses catalanes. Alguns d’aquests moviments tenen sentit, com ara el de CaixaBanc o Banc de Sabadell, per evitar la retirada massiva de dipòsits i assegurar-se el suport del Banc Central Europeu i del fons de garantia de dipòsits.

També té un cert sentit el trasllat d’empreses de serveis o de consum que tenen bona part dels seus clients a la resta d’Espanya i tenen por d’un cert boicot. Algunes empreses importants i la majoria de multinacionals, seguiran aquí, perquè ja estan acostumades als canvis polítics a molts països. Així ho ha afirmat SEAT o la Cambra de Comerç Francesa de Barcelona.

Quins efectes tenen aquestes fuites de seus socials d’empreses? D’entrada generen un efecte psicològic en contra del procés, però amb pocs efectes reals, perquè l’empresa seguirà al mateix lloc de sempre. En el futur dependrà de com tot evolucioni. Pel que fa als efectes fiscals, són mínims, ja que els impostos més destacats es paguen on hi ha la principal activitat econòmica, que és a Catalunya.

És cert que aquests moviments no són desitjables. Però vegem l’altra cara de la moneda. Si Catalunya esdevé un estat independent, com ara Dinamarca, Àustria, Noruega o Suïssa, moltes empreses hauran d’obrir aquí una seu social per atendre el mercat català que té set milions i mig de consumidors. Catalunya, amb un estat propi necessitarà també disposar d’un conjunt d’empreses, llocs de treball i funcionaris per atendre els serveis públics i els mercats regulats.

Els avantatges de disposar d’un estat propi, són evidents. Es prenen directament  les decisions que més convenen, com ara, les inversions a fer. Un altre fet bàsic és que la hisenda catalana ingressa tots els impostos i evita així el dèficit fiscal.

Una desestabilització de l’economia no interessa a ningú. Entre altres coses, l’Estat espanyol té un deute d’un bilió cent mil milions d’euros. Ja el Fons Monetari Internacional ha advertit que unes tensions prolongades amb relació a Catalunya podrien afectar les inversions a Espanya. En els mercats financers hi ha nerviosisme.

Qualsevol període de transició crea disfuncions, però un país petit econòmicament viable com és Catalunya, amb un teixit empresarial dinàmic, innovador i competitiu en un món obert, té moltes més possibilitats de millorar el benestar dels ciutadans, que en definitiva ha de ser l’objectiu de la política.

Que cada u opini i decideixi el que cregui més convenient, però fem-ho lliurement amb el màxim d’informació i objectivitat possible.

 

Francesc Raventós
Ex degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Article publicat a La Vanguardia el 15/10/2017