[:CA]Suport a la Cooperativa Som Confort Solar a Sabadell[:es]Soporte a la Cooperativa Som Confort Solar en Sabadell[:]

[:CA]Cornellà, Andrés Cano és autònom, i juntament amb altres dos socis Alberto i Pau, constitueixen el 08/02/2018 la cooperativa de treball associat Som confort Solar a Sabadell, dedicada a les energies renovables i l’eficiència energètica.

La idea neix fa uns anys a partir d’un dels socis i la seva preocupació en el canvi de model energètic i substituir les energies tradicionals contaminants. Per l’expansió del mercat i la necessitat de cobrir més treballs decideix formar equip amb persones amb diferents aptituds i fer la cooperativa Som Confort Solar, per implementar solucions renovables dins de l’àmbit de l’economia social i solidaria. A més, el grup local de Som Energia Sabadell vol formar part d’aquesta cooperativa com a soci col·laborador. L’objectiu es conscienciar a la gent de la importància de canviar d’hàbits en l’ús de l’energia i de com utilitzar-la

Al cap de poc temps d’haver iniciat el projecte, s’ha incorporat un 4rt soci, l’Eloi, 3 dels socis han aportat diners, i un d’elles ha aportat el mateix valor en eines. Tots els socis treballaven pel seu compte i tenen experiència en el sector. Es dediquen a posat a punt i fer el manteniment posterior d’instal·lacions de plaques solars tèrmiques, instal·lacions de plaques fotovoltaiques, i assessorament / formació en eficiència energètica i enginyeria. Tenen diferents contactes amb empreses, una constructora que fa treballs de manteniment per SOLVIA, i altres promotors d’energies renovables.

Però per a donar aquest pas, i per poder adquirir el material necessari han acudit a Acció Solidària Contra l’Atur per a sol·licitar finançament.

Com fem amb tots els emprenedors que atenem, hem revisat el pla d’empresa que ha realitzat i li hem assignat un tutor que l’ha assessorat i orientat. Dues coses que ens ha agradat molt del projecte es que es dedicarà a les energies renovables i d’eficiència energètica.i que crea tres llocs de feina a temps complert i un lloc de feina a temps parcial.

Amb tot, una vegada  presentat el cas a la taula de projectes d’Acció Solidària Contra l’Atur i donat el vist-i plau a la viabilitat del projecte, hem acordat concedir un préstec sense interessos de  10.000 € a retornar en 48 mesos destinat adquirir eines i material.

Aquest projecte ha estat finançat per la Fundació Caixa d’Enginyers.

Podeu veure un reportatge sobre el projecte del Diari de Sabadell publicat el 07 d’agost de 2018.

Així que  ja sabeu, si voleu serveis d’enginyeria, instal·lacions i manteniment dins de l’àmbit de les energies renovables i l’eficiència energètica, amb solucions personalitzades i amb l’objectiu de reduir el consum energètic i l’impacte ambiental, us podeu apropar a:

Som Confort Solar
Avda. Onze de setembre, 75 baixos
08208 -Sabadell

Si tu també vols fer realitat projectes d’emprenedoria com aquest…

Col·labora fent una donació al nostre Fons de Solidaritat

[:es]En Cornellà, Andrés Cano es autónomo, y junto con otros dos socios Alberto y Pablo, constituyen el 08/02/2018 la cooperativa de trabajo asociado Som confort Solar en Sabadell, dedicada a las energías renovables y la eficiencia energética.

La idea nace hace unos años a partir de uno de los socios y su preocupación en el cambio de modelo energético y sustituir las energías tradicionales contaminantes. Para la expansión del mercado y la necesidad de cubrir más trabajos decide formar equipo con personas con diferentes aptitudes y hacer la cooperativa Som Confort Solar, para implementar soluciones renovables dentro del ámbito de la economía social y solidaria. Además, el grupo local de Som Energia Sabadell quiere formar parte de esta cooperativa como socio colaborador. El objetivo se concienciar a la gente de la importancia de cambiar de hábitos en el uso de la energía y de cómo utilizarla

Al poco tiempo de haber iniciado el proyecto, se ha incorporado un 4º socio, Eloi, 3 de los socios han aportado dinero, y un de ellos ha aportado el mismo valor en herramientas. Todos los socios trabajaban por su cuenta y tienen experiencia en el sector. Se dedican a hacer la puesto a punto y hacer el mantenimiento posterior de instalaciones de placas solares térmicas, de placas fotovoltaicas, y asesoramiento / formación en eficiencia energética e ingeniería. Tienen diferentes contactos con empresas, una constructora que hace trabajos de mantenimiento para SOLVIA, y otros promotores de energías renovables.

Pero para dar este paso, y para poder adquirir el material necesario acudieron a Acció Solidària Contra l’Atur para solicitar financiación.

Como hacemos con todos los emprendedores que atendemos, se ha revisado el plan de empresa que ha realizado y le hemos asignado un tutor que lo ha asesorado y orientado. Dos cosas que nos ha gustado mucho del proyecto es que se dedicará a las energías renovables y de eficiencia energètica.y que crea tres puestos de trabajo a tiempo completo y un puesto de trabajo a tiempo parcial.

Con todo, una vez presentado el caso a la mesa de proyectos de Acció Solidària Contra l’Atur y dado el visto bueno a la viabilidad del proyecto, hemos acordado conceder un préstamo sin intereses de 10.000 € a devolver en 48 meses destinado adquirir herramientas y material.

Este proyecto ha sido financiado por la Fundació Caixa d’Enginyers.

Podéis ver un reportaje sobre el proyecto del Diari de Sabadell publicado el 07 de agosto de 2018.

Así que ya sabéis, si deseáis servicios de ingeniería instalaciones y mantenimiento dentro del ámbito de las energías renovables y la eficiencia energética, con soluciones personalizadas y con el objetivo de reducir el consumo energético y el impacto ambiental , podéis acercaros a:

Som Confort Solar
Avda. Onze de setembre, 75 baixos
08208 -Sabadell

Si tú también quieres hacer realidad proyectos de emprendimiento como este…

Colabora haciendo una donación a nuestro Fondo de Solidaridad

[:]

Fons de solidaritat

Si tú també vols fer realitat projectes d’emprenedoria com aquest …