Bertine Goueu, llicenciada en comerç internacional, ha decidit emprendre i establir-se com a consultora de comerç internacional autònoma: BETHLEM Consulting. Ella mateix ens ho explica:

Com vas començar amb aquest projecte?
Jo he estudiat a Costa Marfil, gestió d’empresa, sóc llicenciada en comerç internacional i he fet un màster europeu d’administració. Quan vaig arribar aquí, he treballat com a consultora per diferents empreses, i quan se’m va acabar l’últim contracte, em va sorgir l’oportunitat d’establir-me per al meu compte, ja que rebia moltes consultes a nivell personal i em demanaven assessorament per internacionalitzar les empreses. He treballat com assessora freelance per a diferents empreses.Les petites i mitjanes empreses necessiten tenir clients d’altres països, en un mercat cada vegada més globalitzat, és per això, que ha augmentat la necessitat de contractar consultories especialitzades en aquests temes per a acompanyar-los en aquesta gestió empresarial. Arrel de tot això, vaig decidir establir-me pel meu compte.

Com vas conèixer Acció Solidària Contra l’Atur?
En primer lloc vaig anar a l ‘Ajuntament de l’Hospitalet a Gornal Activa, primer a una sessió informativa d’empreneduria, però com ja tenia les idees clares i experiències prèvies, va ser més senzill, jo ja sabia el que volia fer.  Des d’allà em van ajudar a elaborar el primer pla d’empresa i un cop definit, em van dir que per obtenir el finançament que em calia, em posés en contacte amb ASCA.

En què t’hem ajudat des d’ASCA?
M’heu ajudat en tot moment, i sobretot amb la coordinació/unificació de les diferents idees/serveis que tenia, les he definit millor. M’heu aportat un coneixement extra sobre els costos dels meus serveis i m’heu ajudat a aclarir-me. S’ha redefinit molt millor el meu projecte i el pla d’empresa.

Què ha estat el més difícil d’emprendre?
Per mi és saber exactament què vols emprendre, definir bé el què vols fer, fixar-te un bon objectiu. Crec que és bàsic tenir la força màxima interior per afrontar les barreres interiors i externes que vagin sorgint al llarg del projecte, tant siguin econòmiques, tècniques com socials. 

Què recomanaries a futures persones emprenedores?
Jo els diria que coneguin bé el que volem emprendre, que en siguin especialistes, entesos en la matèria.

Com veus el negoci d’aquí a 5 anys?
Em veig gran, amb una consultoria consolidada. Ja he establert contactes amb la Cambra del Comerç, i m’han sorgit diferents projectes sobre internacionalització de les empreses.

Fer realitat aquest projecte m’ha suposat molt esforçCom venc un servei, no un producte, és complicat d’explicar.

Amb tot, un cop presentat el cas a la taula de projectes d’Acció Solidària Contra l’Atur i donat el vistiplau a la viabilitat del projecte, hem acordat concedir un préstec sense interessos de 3.600 € a retornar en 36 mesos per adquirir l’equip informàtic, el mobiliari i pagar el lloguer del coworking. Amb aquest projecte es crea 1 lloc de treball.

 Si estàs pensant en internacionalitzar la teva empresa pots contactar amb la Bertine, 

Si tu també vols fer realitat projectes d’emprenedoria com aquest…

Col·labora fent una donació al nostre Fons de Solidaritat