Residència Casa Sant Josep, Barcelona

La Fundació PRAHU és una entitat privada sense ànim de lucre que té com a missió la inserció sòcio-laboral de col·lectius en situació o risc d’exclusió sociolaboral.

L’any 2014 crea l’empresa d’inserció Residència Casa Sant Josep, S.L. a Barcelona la qual passa a ser un instrument per a la Fundació per lluitar contra la pobresa i l’exclusió, essent l’objecte social proporcionar a les persones en risc d’exclusió social o excloses, suport personal i un treball retribuït que els permeti reincorporar-se novament a una vida social i laboral activa. Elaboren itineraris d’inserció laboral adaptats i consensuats per a cada persona, en els que, en funció de la seva situació i necessitats, es realitzaran una sèrie d’actuacions i es posaran en marxa de forma coordinada accions de formació, treball, educatius i socials. L’activitat està centrada en els sectors de la construcció, serveis i atenció sociosanitària, i treballa principalment a la província de Barcelona.

Demanen una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur, ja que volen adquirir una furgoneta per ampliar les seves activitats en el camp de les mudances. ASCA els concedeix un microcrèdit sense interessos de 6.000 € a retornar en 24 terminis

Sort i força amb el projecte!

Fons de solidaritat

Si tú també vols fer realitat projectes d’emprenedoria com aquest …