[:CA]Suport per continuar amb el negoci dels dards[:es]Ayuda para continuar con el negocio de los dardos[:]

[:CA]Sandra Ortiz de Terrassa d’una afició en fa negoci i es crea un lloc de feina. La seva parella va obrir una botiga online de dards i billars: Ripa Darts Ella mateixa ens ho explica:

Com vas començar amb aquest projecte?
El Jordi, la meva parella, i jo som molt aficionats als dards, jo fa més de 20 anys que hi jugo. Ell va començar, amb una botiga en línea d’objectes relacionats amb en món dels dards professionals i billars, ja que no hi ha cap a Catalunya, l’any 2014, però a causa d’una malaltia que pateix li han donat una incapacitació permanent absoluta i no s’hi pot dedicar.
Jo després de molt de temps a l’atur, ara des de fa uns mesos treballo a temps parcial en una assessoria, i m’he fet autònoma, per continuar i expandir l’empresa. En Jordi va crear en el seu moment, una aplicació mòbil per poder comprar des de qualsevol lloc. Com són professionals, personalitzem els dards en funció de com tiren, els assessorem segons les necessitats i formem als jugadors.

Com vas conèixer Acció Solidària Contra l’Atur?
Quan la meva parella va rebre la discapacitat ens van dirigir a Foment del Servei d’Ocupació de Terrassa, de l’Ajuntament de Terrassa, concretament de Serveis Socials per veure que podíem fer amb el negoci, ja que s’ha quedat amb una pensió molt reduïda. Des d’allà em van assessorar de com podia continuar el negoci, fer-lo créixer i adquirir més estoc. Em van ajudar a elaborar el pla d’empresa. Ells em van remetre a vosaltres per tenir finançament.

En què t’ha ajudat ASCA?
M’heu ajudat molt en el fet d’escoltar-me, sempre m’han tancat les portes i els bancs no em volien quasi ni atendre, no em donaven ni una oportunitat. M’he sentit molt ben acollida, i des de bon principi se’m va ajudar.

Què ha estat el més difícil d’emprendre?
Per a mi, el més difícil ha estat trobar el finançament, les ganes de tirar endavant el projecte hi eren, però no trobava l’ajuda econòmica ni m’escoltaven.

Que recomanaries a futurs emprenedors?
Saber exactament el què volen oferir i emprendre, ser reals amb les seves capacitats i coneixements. Tenir un procés d’autoconeixement molt elevat.

Com veus el negoci d’aquí a 5 anys?
Veig el negoci consolidat, funcionant al 100%.

Fer realitat aquest projecte m’ha suposat arribar a la meta: fer de l’oci, negoci. Hem passat uns anys molt dolents i per un cop he sentit que les coses em sortien bé.

Amb tot, una vegada presentat el cas a la taula de projectes d’Acció Solidària Contra l’Atur i donat el vistiplau a la viabilitat del projecte, hem acordat concedir un préstec sense interessos de 8.000€ a retornar en 36 mesos, per comprar material, i així consolidar un lloc de feina.

Per tant, si sou aficionats o us voleu iniciar en el món dels dards o billars, podeu dirigir-vos a:

RIPA DARTS
Alexandre Galí, 77, Local 15 (Mercat de Can Boada)
08225 – Terrasa

Si tu també vols fer realitat projectes d’emprenedoria com aquest…

Col·labora fent una donació al nostre Fons de Solidaritat

[:es]Sandra Ortiz de Terrassa de una afición hace negocio y se crea un puesto de trabajo. Su pareja abrió una tienda online de dardos y billares, Ripa Darts. Ella misma nos lo cuenta:

¿Cómo empezaste con este proyecto?
Jordi, mi pareja y yo somos muy aficionados a los dardos, yo hace más de 20 años que juego. Él comenzó, con una tienda en línea de objetos relacionados con en mundo de los dardos profesionales y billares, ya que no hay ninguna en Cataluña en 2014 pero debido a una enfermedad que padece le han dado una incapacitación permanente absoluta y no se puede dedicar. Yo después de mucho tiempo en paro, ahora desde hace unos meses trabajo a tiempo parcial en una asesoría, y me he hecho autónoma, para continuar y expandir la empresa. Jordi creó en su momento, una aplicación móvil para poder comprar desde cualquier lugar. Como son profesionales, personalizamos los dardos en función de cómo tiran, los asesoramos según las necesidades y formamos a los jugadores.

¿Cómo conociste Acció Solidària Contra l’Atur?
Cuando mi pareja recibió la discapacidad nos dirigieron a Foment del Servei d’Ocupació de Terrassa, del Ajuntament de Terrassa,, concretamente de Servicios Sociales para ver que podíamos hacer con el negocio, ya que se ha quedado con una pensión muy reducida. Desde allí me asesoraron de cómo podía continuar el negocio, hacerlo crecer y adquirir más stock. Me ayudaron a elaborar el plan de empresa. Ellos me remitieron a vosotros para tener financiación.

¿En qué te ha ayudado ASCA?
Me habéis ayudado mucho en el hecho de escucharme, siempre me han cerrado las puertas y los bancos no me querían casi ni atender, no me daban ni una oportunidad. Me he sentido muy bien acogida, y desde el principio me ayudó.

¿Qué ha sido lo más difícil de emprender?
Para mí, lo más difícil ha sido encontrar la financiación, las ganas de sacar adelante el proyecto estaban, pero no encontraba la ayuda económica ni me escuchaban.

¿Que recomendarías a futuros emprendedores?
Saber exactamente lo que quieren ofrecer y emprender, ser reales con sus capacidades y conocimientos. Tener un proceso de autoconocimiento muy elevado.

¿Como ves el negocio dentro de 5 años?
Veo el negocio consolidado, funcionando al 100%. El público que nos dirigimos es reducido.

Hacer realidad este proyecto me ha supuesto llegar a la meta: hacer del ocio, negocio. Hemos pasado unos años muy malos y por una vez he sentido que las cosas me salían bien.

Con todo, una vez presentado el caso a la mesa de proyectos de  Acció Solidària Contra l’Atur y dado el visto bueno a la viabilidad del proyecto, hemos acordado conceder un préstamo sin intereses de 8.000 € a devolver en 36 meses, para comprar material , y así consolidar un puesto de trabajo.

Por lo tanto, si eres aficionado o desea iniciar en el mundo de los dardos o billares, podéis dirigiros a:

RIPA Dart
Alexandre Galí, 77, Local 15 (Mercado de Can Boada)
08225 – Terrasa

Si tú también quieres hacer realidad proyectos de emprendimiento como este …

Colabora haciendo una donación a nuestro Fondo de Solidaridad

[:]

Fons de solidaritat

Si tú també vols fer realitat projectes d’emprenedoria com aquest …