El primer trimestre de 2015 les exportacions espanyoles han augmentat un 4,4% batent un record al exportar 61.000 milions. En aquest període Catalunya han augmentat el 6,6% que representa el 25,7% de tota l’exportació espanyola. Un dels sectors més dinàmics és el de l’automòbil amb vendes i optimisme creixent. Es un sector que està creant ocupació i que ha anunciat inversions importants que garantitza la seva continuïtat futura.

D’altra banda l’economia creix a un bon ritme. Sembla que es tancarà l’any 2015 amb un augment del PIB entre el 2,5% i el 3%.  Són bones noticies.

2015_06_03_Exportacions_RaventósTan de bo es pogués mantenir aquests creixements durant un llarg període! Però no llancem les campanes al vol, doncs aquestes bones dades es basen en unes circumstàncies temporals: abaratiment de l’euro respecta a altres monedes, petroli molt barat, interessos propers a zero, i “alegria” inversora i de contractació d’un any electoral. Els grans problemes segueixen aquí. Un atur a Espanya del 23%, un deute públic del 100% del PIB, dèficit públic, sous més baixos, augment de la precarietat laboral, augment de les desigualtats o retallades molt sensibles.

Si retallem en educació, recerca, innovació,  suport a l’emprenedoria, infraestructures i oblidem la importància de la cohesió social, com podrem crear riquesa en el futur i crear ocupació? Com encarem els problemes que hem de resoldre? Estem en ple ambient d’eleccions. Hem de veure  les propostes dels diferents partits en quan a crear riquesa, quin tipus de riquesa i especialment com es distribueixen entre tots els beneficis que són producte de l’esforç i del treball. Però a banda de les promeses, que molts cops s’obliden ben aviat, hem de veure el que han estat practicant en la seva acció política. Analitzem més els fets que les paraules que se’ls enduu el vent.

Francesc Raventós – Economista