Adquisició d’una cambra frigorífica per consolidar-se laboralment

Des del programa Làbora de l’Ajuntament de Barcelona, ens arriba la sol·licitud d’una dona de 44 anys separada i amb dos fills, la filla de la qual viu amb ella estudiant i també treballant a temps parcial. Amb els petits ingressos que obté col·labora amb les despeses familiars.

La seva experiència laboral ha estat diversa: com a florista, com a auxiliar de geriatria (sense titulació), com a operària de neteja, etc. Es va quedar sense feina, i ha decidit capitalitzar l’atur, i amb el suport de la família i amics, ha agafat el traspàs d’una fruiteria a Santa Coloma de Gramenet. Va començar al mes d’octubre de 2021, i actualment li cal ajuda per adquirir una cambra frigorífica expositora.

Acció Solidària Contra l’Atur li concedeix un ajut a un procés d’inserció laboral de 1.500 € per poder adquirir la cambra frigorífica. Esperem que amb aquest microcrèdit sense interessos, que ens retornarà a 18 mesos, pugui progressar i tenir una feina digna per tenir una vida digna.

Fons de solidaritat

Si tú també vols fer realitat projectes d’emprenedoria com aquest …

Share This