La Fundació per a la reinserció de dones ARED de Barcelona té com a finalitat la lluita contra l’exclusió social derivada de l’atur mitjançant la concessió de suport econòmic per a la promoció o consolidació d’iniciatives d’autoocupació, ajuts per a l’adquisició d’eines de treball o ajuts puntuals o laborals o de subsistència. L’activitat principal és la formació i la col·locació de persones amb ric d’exclusió al mercat de treball i/o en l’empresa d’inserció SALTA. Amb el personal i 3-4 professionals, des d’aquesta empresa desenvolupen dues tasques comercials: la confecció de roba per la llar i la preparació/subministrament d’aliments per càtering.

Actualment té una balança sanejada, però tenen les vendes una mica per sota del normal i estimen que en el conjunt de l’any es normalitzaran. Actualment estan iniciant una línia nova de productes, en el sector tèxtil, de marca pròpia.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per atendre les necessitats de tresoreria de la fundació, per pagar les despeses fixes, ja que en aquesta època de l’any disminueixen els ingressos i es mantenen les despeses, i ASCA li concedeix un préstec sense interessos de 30.000 € a retornar en 10 mesos.

Us desitgem forces per seguir endavant amb la Fundació!