Escoltar les notícies, llegir la premsa, seguir les tertúlies, conèixer opinions d’entesos i de polítics, no ens aporta claredat sobre la situació que estem vivint.

La consideració de la crisi, per part dels que manen, sobretot, sembla obrir esperances favorables a què s’està superant. Molts d’ells s’expressen amb excessiva simplicitat. No és creïble per molts motius.

futur-incertValorar la situació a partir només dels comportaments financers de la macroeconomia, és una temptació molt perillosa. La crisi ha arribat a nivells tan profunds i amb tantes repercussions, que molt difícilment es pot arribar a pronosticar que ja n’estem sortint.

És cert que tots tenim ganes que això s’acabi. Però la realitat ens mostra un panorama en el que molt poca gent pot dir que la cosa està evolucionant. Caldran segurament molts anys i molts canvis. Als polítics els interessa molt poder comunicar que ja estem sortint de la crisi.

Avui ningú no ens pot garantir que possibles petites millores siguin irreversibles. Sobretot en el terreny de l’ocupació, que nosaltres vivim molt de prop, no s’observa cap novetat. Les actuacions estructurals s’han dedicat bàsicament a crear lleis i normatives per afavorir, a les empreses, la contractació laboral. I en una situació de gran dificultat tenir feina, els salaris són com “lo tomas o lo dejas”.

No es veuen veritables esforços i actuacions en el camp de la formació, de la recerca, de les innovacions, de les inversions en activitats veritablement productives. Els que podrien fer-ho, sovint prefereixen el negoci financer, que ha estat la vedette d’aquests darrers anys.

Nosaltres, com entitat dedicada des de fa molts anys a ajudar a les persones que no poden treballar, estem vivint la gran dificultat d’orientar-los adequadament. Els projectes d’emprenedoria són una gran possibilitat, si bé no sempre l’èxit es pot garantir. Aquests nous emprenedors, de quan en quan xoquen inevitablement amb la mateixa crisi, i això encara és més desesperançador.

La nostra Fundació està constatant que la col·laboració econòmica que abans de la crisi ens permetia atendre més àmpliament les necessitats, s’està debilitant, sobretot pel que fa a les subvencions públiques i privades. Ara bé, hem d’afirmar que els que segueixen creient en la nostra actuació, entitats i particulars, així com molts voluntaris, són un gran estímul per seguir lluitant en la mateixa línia, malgrat que els escenaris i les perspectives siguin tan poc optimistes.