Begonya Gasch com a presidenta de La Fundació Privada El Llindar de Cornellà del Llobregat té l’Escola de Segona Oportunitat, des d’on impulsa actuacions educatives i professionalitzadores, així com innovadores, per a nois i noies entre 12 i 25 anys, que per diferents raons no encaixen en les ofertes d’ensenyament reglat, i que a més es troben exclosos del sistema educatiu social. El passat mes de novembre els hi vam concedir el Premi Piñol a la trajectòria d’una entitat en la lluita en favor de la inserció laboral.

Degut a la situació sòcio-econòmica la Fundació El Llindar, la Fundació Futur i l’Ajuntament de Cornellà del Llobregat han impulsat una nova iniciativa d’economia social per donar resposta de manera digna a l’elevada demanda d’alimentació i a la necessitat de seguir formant als joves i promoure al seu accés al mercat laboral: Menja Futur.

Aquest és un projecte que té com a objectius principals potenciar la inclusió social i laboral, i contribuir a cobrir les necessitats alimentàries de qui no té recursos econòmics a través del “Ticket Futur”.  Al Mercat del Centre de Cornellà s´ha obert un punt de venta al públic de menjar preparat de qualitat, equilibrat i a preus molts competitius, per emportar (take away).  Aquest local està adreçat al públic en general que, amb la compra d’un menú, pot oferir-ne d’altres amb rebaixa de preu, a persones amb major dificultats. Aquest model dignifica a la persona ja que l’allunya de la imatge habitual dels menjadors socials o dels bancs d’aliments.

S’espera poder servir 1.200 menús socials i contractar 2 joves d’El Llindar el primer any. A més, les persones que hi treballen, des de l’elaboració del menjar fins a la seva venda, estan en risc d’exclusió social.

A banda de poder contribuir a cobrir necessitats d’alimentació i a la formació dels joves, el projecte té un impacte social que va més enllà, que és l’implicació de la ciutadania de Cornellà de Llobregat en una iniciativa solidaria del propi municipi.

Des d’Acció Solidària Contra l’Atur, un cop valorat el projecte es concedeix un préstec sense interès de 10.000 € a retornar en 3 anys, per tal d’ajudar a arrencar-lo.

Sort i força amb el projecte!

Juny 2015