Acció Solidària Contra l’Atur ha rebut un dipòsit sense interessos de 20.000 € per part de l’Associació Zen Dana Paramita. L’objectiu d’aquest dipòsit està destinat a concedir un o més préstecs sense interessos amb la millor brevetat possible a un projecte o projectes, com a màxim amortitzables en 3 anys, seguint per a la seva concessió, tots els processos d’estudi i seguiment habituals que fa ASCA.

Abans de la concessió dels préstecs, i un cop fet l’estudi de viabilitat del projecte per part d’ASCA, es comunicarà a l’Associació per tal d’informar i rebre si s’escau la conformitat.

La devolució d’aquest dipòsit està subjecte a l’amortització definitiva dels corresponents préstecs, i en el supòsit que es produïssin impagats, l’Associació assumiria el 50% de l’import no retornat.