Tenir una bona idea i ser capaç de convertir-la en una empresa viable és fonamental per assolir l’èxit en un projecte empresarial. Però amb això no n’hi ha prou: cal aconseguir també diners per fer front a la inversió inicial i a les despeses que genera el negoci.

Amb la voluntat de fomentar l’ocupació, l’Ajuntament de Badalona i Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA) posen en marxa  #CreditBadalona, un programa de microcrèdits dotat amb 270.000 euros i destinat a finançar la creació de noves empreses i ajudar a les ja existents a generar ocupació a la nostra ciutat.

El regidor de l’Àmbit de Badalona Pròspera i Sostenible, Àlex Mañas i el president de la Fundació ASCA (Acció Solidària Contra l’Atur), Oriol Romances han concretat els aspectes del conveni de col·laboració entre les dues entitats, així com les línies d’aquest pla de préstecs reintegrables sense interès que es podran demanar a partir del dia 6 d’abril i fins al 6 de juliol.

Acció Solidària Contra l’Atur,  fundació privada sense ànim de lucre, gestionarà el fons aportat per l’Ajuntament i els professionals de la Unitat de Foment Empresarial (UFE) de l’Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació (IMPO) que oferiran un assessorament individual en els diferents àmbits de la creació d’empreses, així com l’acompanyament en la confecció del pla d’empresa per avaluar-ne la viabilitat i per preveure tots els factors que intervenen tant en el procés de constitució com en la fase de posada en marxa.

El programa #CreditBadalona compta amb el suport de la Federació d’empresaris de Badalona (FEBPIMEC), la Federació d’Associacions de comerciants de Badalona, la Federació d’Associacions de Veïns i l’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord.

El 6 d’abril de 2017 s’ha presentat el programa de finançament i s’han signat les adhesions d’aquestes entitats que el recolzen.