Conveni amb ASCASUD

ASCASUD: Voluntariat sènior d’assessorament empresarial

 

Aquest mes de maig de 2021 hem signat un conveni de col·laboració de durada indefinida entre ASCASUD i Acció solidària Contra l’Atur.

ASCASUD està a Reus, és una Associació Privada de voluntariat social, apolítica, no confessional i sense ànim de lucre, que té per objecte ajudar i prestar assessorament a persones, institucions, empreses i associacions sense ànim de lucre; nacionals o estrangeres; públiques o privades; amb especial èmfasi en els sectors més desprotegits com els joves, les dones, els discapacitats, els emigrants i en general a totes aquelles persones que es trobin per les seves circumstàncies en risc d’exclusió o dificultat social.

La finalitat d’aquest conveni és per part d’ASCASUD assessorar i acompanyar als possibles emprenedors de la seva zona geogràfica, tant si arriben sols com si els deriven des d’ASCA, i per part d’ASCA s’analitzaran els projectes que ens facin arribar des d’ASCASUD, què prèviament hauran rebut una formació i s’haurà estudiat el projecte, i si s’escau se’ls donarà suport econòmic.

El conveni ha estat signat per en Luis Quismondo, en representació d’ASCASUD i Miquel Vila-Despujol, vicepresident d’ASCA.