Conveni amb l’Ajuntament del Masnou

Suport a projectes de negocis de persones emprenedores i d’economia social 

 

Aquest mes de maig de 2021 hem signat un conveni de col.laboració de durada indefinida entre l’Ajuntament del Masnou i Acció solidària Contra l’Atur.

La finalitat d’aquest conveni és donar suport econòmic a les persones aturades o amb treball precari del Masnou que vulguin emprendre activitats empresarials, així com a projectes d’economia social i solidària que presentin projectes que creïn ocupació. Des de la Fundació s’analitzaran els projectes que faci arribar l’Ajuntament del Masnou, què previàment haurà estudiat, i si s’escau se’ls donarà suport econòmic des d’ASCA.

El conveni ha estat signat per en Jaume Oliveras i Maristany, en qualitat d’Alcalde – President en representació de l’Ajuntament del Masnou i Miquel Vila-Despujol, vicepresident d’ASCA.