Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Badalona

dsc07750El 29 de desembre de 2016, el president de la Fundació Privada Acció Solidària contra l’Atur, Oriol Romances i Vidal, i l’alcaldessa de Badalona, M. Dolors Sabater i Puig, han firmat un conveni de col·laboració per posar en marxa una actuació integrada de promoció activa de l’ocupació a Badalona, que compta amb una dotació de 270.000 euros per a la concessió de préstecs retornables, conjuntament amb el disseny i realització d’un itinerari específic de formació, suport i acompanyament tècnic a projectes empresarials que impulsin la creació i manteniment de l’ocupació per afavorir que els projectes empresarials funcionin de forma duradora i generin llocs de treball estable i a llarg termini.

Condicions dels préstecs  reintegrables:

  • Import màxim: 25.000 €
  • Tipus d’interès: 0%
  • Carència: Possibilitat de quotes reduïdes els sis primers mesos.
  • Termini màxim de devolució. 3 anys i 6 mesos
  • En cap cas el període de devolució podrà ultrapassar el termini de vigència del conveni
  • Amortització i quotes mensuals.
  • Sense aval, la garantia del projecte empresarial és la seva pròpia viabilitat.
  • Comissió d’estudi i/o obertura, no existeix.

dsc07728Els beneficiaris d’aquest convenir seran:

  • Emprenedors majors d’edat amb el permís de treball (en el cas d’estrangers) i que vulguin endegar un nou projecte empresarial amb seu a la ciutat de Badalona, amb qualsevol forma jurídica.
  • Petites empreses comercials, industrials i de serveis, amb qualsevol forma jurídica, ubicades a Badalona, que vulguin desenvolupar un nou producte o servei, i realitzar inversions que suposin una ampliació, de condicionament de locals o millora de la capacitat productiva, expansió i introducció a nous mercats (internacionals/nacionals), implementació de TIC (hardware i software) i actuacions en I+D.

El present conveni tindrà una durada de quatre anys. Dins d’aquest termini es farà la convocatòria del programa, es seleccionaran i formalitzaran els projectes que es finançaran,  i es revisarà la gestió de la devolució dels préstecs. Al final del termini es tancaran els comptes i es farà la liquidació definitiva.