Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva

A l’Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva hi participem més de 700 entitats, una d’elles es la nostra, Fundació Acció Solidària Contra l’Atur, que a més són membres del Consell de Governança del mateix Acord.

El 21 de maig del 2021 en l’espai de l’auditori de les Cotxeres de Sants a Barcelona va tenir lloc la trobada general 2021 de l’Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva.

Del Pla de treball 2021-2022 destaquem:

  • La creació d’una nova xarxa d’Acció: Xarxa d’entitats social d’Assessorament Jurídic d’Estrangeria: XESAJE. Per fer efectius els drets de tothom. A Barcelona hi ha 184 ètnies diferents que es comuniquen en 300 llengües.
  • Fer l’Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva més divers amb el suport de les entitats que hi participen a fi de contribuir al Model Social de Barcelona sigui “una ciutat socialment justa, diversa i intercultural” i “generar vincles i cultura de col·laboració social i comunitària”.

Podeu recuperar l’enregistrament de l’acte sencer.