Des d’aquest mes d’Abril, Acció Solidària contra l’Atur  s’adhereix com a membre a la Xarxa d’Economia Solidària, també coneguda com “la XES”.

Les empreses i entitats que formen part de La XES són valuoses de cara a construir un altre món possible en la mesura que són un laboratori on diàriament s’assagen noves formes de treballar, consumir i invertir, demostrant que és possible fer empreses eficaces i, alhora, democràtiques, equitatives i sostenibles.

Acció Solidària contra l’Atur, tal com fa La XES,  promou el balanç social, la intercooperació, la creació d’un mercat social i la vinculació amb els moviments socials per tal d’impulsar una economia solidària i assolir un sistema més just, democràtic i sostenible.

La XES es gestà a mitjans dels anys 90 entre cooperatives catalanes i brasileres. Després d’un llarg procés de debat i reflexió contínua en la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya s’inicia un procés que culmina amb el Manifest (novembre 2002) i la posterior Assemblea Plenària de Constitució (febrer 2003) a la seu de la Federació.