En Josep Edo ens explica la seva experiència com a voluntari d’ASCA.

  • Com vas conèixer Acció Solidària Contra l’Atur?

Vaig conèixer Acció Solidària Contra l’Atur en reunions d’entitats de l’economia social, en les que la Fundació representava una forma tradicional però a la vegada innovadora, de solidaritat i auto-ajuda per aconseguir crear llocs de treball.

  • Per què ofereixes el teu temps i els teus coneixements a la nostra Fundació?

Perquè és una organització solidària que, a més d’ajudar a les persones a preservar la seva dignitat i garantir la seva integració social, difon valors ètics i d’auto-ajuda en l’àmbit econòmic, contribuint a la cerca d’alternatives a una economia en la que els valors ètics són, massa freqüentment, oblidats. Considero que la fundació és una organització exemplar, de participació en la transformació social en què hi col·laboren bons professionals que practiquen un voluntariat generós, actiu, participatiu i responsable. És en definitiva un bon exemple de gestió eficient dels recursos solidaris.

Moltes gràcies Josep!