Teresa Fernández-Valera de Cambrils, és autònoma. Vol iniciar un projecte d’un servei de suport a domicili de persones en situació de dependència. S’adreça a persones i famílies que es troben per motius físics, psíquics o socials en situació de manca de autonomia i requereixen un suport puntual o permanent per desenvolupar les activitats de la vida diària. Els objectius són:

  • Complementar l’existent servei públic d’atenció a domicili, ja que no sempre per barems econòmics tothom pot accedir al servei públic o es necessita més temps d’atenció domiciliària del qual es pot rebre del SAD.
  • Ser un referent de servei social privat que pugui treballar en xarxa amb el servei públic social per poder cobrir les necessitats de les persones.
  • Convertir-se en un servei de referència que dignifiqui la gran tasca d’atenció a domicili en l’àmbit privat i doti de garanties legals i de qualitat humana a l’atenció domiciliària.
  • Oferir a la població un recurs per mantenir als seus éssers estimats en el llar, en un entorn conegut i segur el màxim temps possible.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per adquirir un cotxe i un ordinador.  ASCA li concedeix un microcrèdit sense interessos de 1.307,95€ a retornar en 24 terminis.

Sort i força amb el projecte!