Des de fa uns mesos, aquest 2017, a Acció Solidària Contra l’Atur hem posat en marxa una comissió de seguiment de projectes.

Es tracta de conèixer com avancen alguns dels projectes finançats per la Fundació, de poder donar-los suport quan sigui necessari i d’altra banda, estudiar els conjunts de projectes considerats, per extreure, en funció de l’agrupació per tipologia dels projectes, coneixement que ens ajudi a millorar els processos de decisió en l’adjudicació dels mateixos.

ASCA es dedica, fonamentalment, a finançar projectes viables, amb préstecs / microcrèdits sense interessos a retornar, a promotors que creïn i /o consolidin llocs de treball i que tinguin dificultats, per diferents raons d’obtenir-la de les entitats financeres.

Unes de les visites realitzades fa unes setmanes va ser a una escola de robòtica: Daidalos Education, creada per una parella (ella sense feina, ell psicòleg amb feina precària) amb tres fills.

L’escola s’inscriu en el capítol d’activitats complementàries per a infants a partir de sis anys. Els alumnes van després de la finalització de la jornada escolar i també en caps de setmana. En el primer any de funcionament, han captat de l’ordre de 50 alumnes, xifra en concordança amb la prevista en el Pla d’Empresa.

Quan els hi vàrem preguntar, a la parella, com anaven les coses i quin resultat tenia l’activitat, ens van respondre: “l’escola ens permet pagar el lloguer de casa nostre”.

Aquesta, pensem, és la millor resposta que podríem escoltar, que justifica i gratifica la nostra actuació, dirigida a què tothom tingui l’oportunitat de començar de nou, de sentir-se persona, de tornar a “ser”, de tenir una vida digna.

Miquel Vila