La Fundació ARED de Barcelona és una entitat dedicada a la inserció sociolaboral. Demanen a Acció Solidària Contra l’Atur una ajuda per consolidar SALTA, empresa d’inserció.

Aquest projecte concret és una empresa d’inserció creada al març de 2006. Va ser constituïda com a societat limitada unipersonal i posteriorment  va ser qualificada com empresa d’inserció sòcio-laboral pel Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. SALTA té per objecte facilitar la integració social i la incorporació laboral de persones amb especials dificultats d’accés al mercat de treball mitjançant la realització d’activitats socioeducatives i d’altres de caràcter econòmic o de prestació de serveis.

ASCA els concedeix un préstec sense interessos de 30.000 € a retornar en 10 pagaments.

Sort i força amb aquest projecte!