Des de l’Ajuntament de Sabadell ens arriba una sol·licitud d’una dona 48 anys, separada i amb dues filles al seu càrrec que viuen en un habitatge d’emergència social. El pare de les menors incompleix el pagament de la pensió d’aliments i tampoc participa en l’educació i la vida diària de les filles.

Ella és venedora ambulant en diferents mercats setmanals, i actualment donat la situació que viuen no té suficients ingressos econòmics per adquirir més gènere, i per tant, el volum de vendes cada cop baixa més, ja que tampoc pot oferir nous productes. Es troba en una situació molt precària.

Per poder adquirir material per seguir amb l’activitat econòmica, i sortir del bucle a on es troba, Acció Solidària Contra l’Atur li concedeix un ajut a procés d’inserció laboral de 500€ que anirà tornant en mensualitats. Esperem que amb aquest microcrèdit sense interès pugui desenvolupar la seva feina i estabilitzar de nou la seva situació econòmica.