Joan Enric Muñoz de Masnou està a l’atur. Té experiència de molts anys en el sector immobiliari i per això decideix crear Grupjepat serveis immobiliaris. Disposa d’un local de lloguer al C/ Bilbao del Masnou. Es dedicarà a la intermediació de productes immobiliaris especialment dedicats a la comercialització d’habitatges a la zona del Maresme sud, buscarà habitatges que s’adeqüin a les sol·licituds dels clients, així com, oferirà assessorament legal i personalitzat en les tramitacions tant al comprador com al venedor. Amb aquest projecte es creen dos llocs de feina.

Demana un microcrèdit a Acció Solidària Contra l’Atur per la fiança del local lloguer i l’adquisició del mobiliari i de l’ordinador. ASCA li concedeix un préstec sense interès  de 5.000 € a retornar en 36 quotes.

Sort i força amb el projecte!