Jessy Giovanna Apaza de l’Hospitalet de Llobregat vol obrir una escola de robòtica a l’Hospitalet de Llobregat, concretament al C/ Carbó 39: Daidalos. Abans d’iniciar el projecte ha fet durant l’anterior curs acadèmic una prova pilot a l’Escola Paco Candel a on es van inscriure 48 alumnes.

L’objectiu de l’escola de Robòtica és despertar l’interès dels alumnes per estudiar d’acord amb exercicis de robòtica, per exemple programar un robot perquè es desplaci per un tauler ple de lletres i les seleccioni configurant una paraula determinada. Vol ser una ajuda per a la tasca educativa de les escoles.

Per poder dur a terme l’Escola comptarà amb l’ajuda del seu marit Miquel Parera. Es creen dos llocs de feina. Demana una ajuda a ASCA per comprar el material pedagògic i Acció Solidària Contra l’Atur li concedeix un microcrèdit sense interessos de 10.000 € a retornar en 39 mensualitats.

El 23 de març de 2017 fem una visita de seguiment al projecte que va començar al setembre de 2016.

El préstec d’Asca de 10000€ es va destinar bàsicament a la compra de material didàctic per l’escola (robots, accessoris, equips informàtics…), petit mobiliari i despeses de constitució.

En aquests primers mesos d’activitat han aconseguit la inscripció de 60 alumnes que era l’objectiu que fixava el pla de negoci. Les edats dels alumnes oscil·len entre 4 i 17 anys amb un màxim de 6 nens per sessió. Amb l’experiència d’aquests mesos han decidit que l’edat en què s’iniciaran els cursos serà de 5 anys.

Els primers mesos han estat difícils però els ha permès donar-se a conèixer al barri, a les escoles del voltant i anar-se consolidant com a centre educador extraescolar.

L’objectiu pedagògic es manté en la idea de facilitar i apropar la tecnologia als nens i nenes mitjançant una activitat d’aprenentatge lúdica i innovadora. La gran majoria de nens inscrits tenen molta motivació i per tant, els pares i familiars mostren un alt grau de satisfacció respecte a l’activitat.

Els alumnes de 15/17 anys que ho desitgen poden participar en el concurs internacional LEGO League. Concurs en el qual els pares tenen una forta implicació i  la participació és a escala internacional.  L’últim, el va organitzar la UPC i l’escola va participar obtenint una 4a. posició després de superar diverses proves tan tècniques (projecte) com teòriques orientades a fomentar valors de participació i treball en grup.

El seu objectiu es augmentar el nombre d’alumnes i mantenir les quotes. Estan començant a pensar en els nous continguts per fidelitzar als alumnes.

Sort i força amb el projecte!