Des del Consell Comarcal del Baix Penedès va arribar una sol·licitud d’una dona de 62 anys. Portava molt de temps a l’atur,  percebia una RMI amb la qual només cobria les necessitats bàsiques d’alimentació i habitatge.

Amb coratge, ànims, voluntat… i totes les virtuts s’ha reinventat, ha deixat de banda el problema de l’edat i  s’ha adaptat a les noves tecnologies i no només això, sinó que s’ha atrevit amb les xarxes socials venent el que ella sap fer tan bé: els seus llibres de cuina i dietètica.

Per poder portar tot això a terme li feia falta una inversió de 1.200 €. Acció Solidària Contra l’Atur li va deixar un ajut a un procés d’inserció laboral, donant així una oportunitat a algú que per edat pertany a un col·lectiu per al qual és gairebé impossible trobar una sortida a l’atur en aquests moments. La sol·licitant amb aquest préstec, ha aconseguit estabilitzar la seva situació i fins ara, està complint puntualment el compromís de retorn pactat.

Endavant i molta força!