Després de set anys de crisi econòmica, quin pot ser el balanç de com ha evolucionat el món del treball? La crisi no solament ha tingut efectes nefastos sobre l’ocupació situant l’atur, encara avui, a un intolerable nivell del 20% de la població activa, sinó que ha fet que les condicions del treball s’hagin degradat i la participació dels salaris en el PIB espanyol ha disminuït en 2,8 punts.

Aquesta disminució de 2,8 punts significa que anyalment les remuneracions globals del treball s’han reduït en 28.000 milions d’euros, mentre que les rendes del capital i els beneficis empresarials han augmentat, aquests darrers en 9.000 milions. Aquesta reducció és conseqüència de l’augment de l’atur, però també en la moderació o disminució dels salaris.
Si mirem una mica enrere , veurem que als anys 1980 les remuneracions laborals suposaven el 57% del PIB, mentre ara es situa en el 46,7%. Les noves tecnologies han fet que hi hagi moltes feines que per a l’empresari resulta més barat substituir llocs de treball per màquines, tendència que seguirà en el futur. La realitat ens fa veure com la major part dels guanys de la productivitat han servit per abaratir els productes i beneficiar al capital.

article-monLa pèrdua de pes de les remuneracions en la distribució del “pastís econòmic”, no és exclusivament un problema espanyol o català, afecta a tots els països més desenvolupats. No podem perdre de vista que la competència provinent dels països emergents és molt dura. És difícil competir amb països a on els salaris són molt més baixos, les proteccions socials són inexistents o mínimes, i s’ignoren els efectes sobre el medi ambient. Molts empresaris occidentals en comptes de competir invertint en formació, recerca i innovació, intenten millorar la competitivitat abaixant els preus dels productes, degradant les condicions laborals i substituint treball per màquines.

És aquest el futur que espera a una elevada part de la població? Una immensa borsa d’atur permanent sense possibilitats de trobar una ocupació digna? Contractes laborals precaris i mal pagats? Condicions de treball precàries de per vida? Si aquest és el futur que tenim al davant, haurem d’anar pensant com garantim un nivell de vida digna per a tots els que volent no poden treballar i com els governs posen límits a la degradació de les condicions laborals. S’ha d’avançar en una distribució més justa de la renda i també del treball.

Francesc Raventós