La història de la humanitat és una barreja de fets sublims i baixes passions. D’ambicions i lluites cruels i expressions de solidaritat. Un món ple d’injustícies i egoisme i al mateix temps de grans mostres de generositat. La humanitat al llarg del temps ha mostrat la seva capacitat d’aconseguir avenços científics extraordinaris, però al mateix temps ha mostrat la roïna que pot ser.

Què entenem per justícia social? És un concepte molt ampli, ja que cobreix els múltiples aspectes que afecten la dignitat humana. Un aspecte essencial és aconseguir una justa distribució dels recursos disponibles, ja que mentre uns neden en l’abundància, molts d’altres viuen en la pobresa. El Banc d’Espanya acaba de publicar un informe en el qual afirma que en el període de la crisi econòmica, dels anys 2008 -2014, a Espanya, el 10% de les persones més riques han incrementat la seva riquesa el 15%, mentre que la resta de ciutadans n’han perdut entre el 30 i el 50%.

2017_02_20_Justicia_social_Francesc_RaventósPerò la justícia social va molt més enllà que l’economia. A banda d’un millor repartiment de la riquesa, i eliminar la pobresa,  s’ha d’exigir el dret al treball amb una remuneració digne, la igualtat de drets sense tenir en compte el gènere, edat, raça, religió o manera de pensar. Dret a una justícia independent,  justa i gratuïta. I molts altres aspectes com són la protecció de la natura i del medi ambient o l’ajut a l’immigrant que fuig de la fam o de la guerra. Quin bon exemple de generositat tots aquells que estan col·laborant en ajudar i acollir als immigrants que cerquen refugi i protecció.

I quin mal exemple més dramàtic, aquells que per interessos innobles propicien guerres o es beneficien del comerç d’armes bèl·liques. És un “negoci”, en el que també participa Espanya en un lloc destacat. Les guerres són una de les causes destacades que generen els majors desastres humans.

Tots són aspectes relacionats amb la dignitat humana; dignitat necessària si es vol assegurar prosperar en pau i la continuïtat de la espècia en el planeta Terra. La justícia social ens enriqueix com a persones, com a pobles, i com a espècie humana. Cada u de nosaltres hi hem d’aportar el nostre esforç per aconseguir viure en un  món més digne.

Francesc Raventós