La Xarxa de Finances Alternatives i Solidàries (REFAS) ha celebrat a Becerril de Camps, durant els passats 12 i 13 de setembre, la seva quarta trobada anual en què han participat organitzacions de diferents províncies que treballen en l’àmbit de les microfinances. ASCA és membre d’aquesta xarxa, però no hem pogut assistir a aquesta trobada.

Aquesta trobada ha servit per consolidar l’estructura formal de la xarxa després de diversos anys de treball i avança en els objectius i aspiracions de l’organització. Des d’aquest any, la xarxa compta amb personalitat jurídica i pretén convertir-se en el principal referent de les finances alternatives en l’àmbit estatal.

La trobada celebrada a Becerril de Campos ha tingut com a objectiu prioritari aprofundir les respostes que des de les organitzacions pertanyents a REFAS s’ofereixen actualment a les persones amb necessitats financeres excloses dels circuits bancaris convencionals.

El treball realitzat durant aquests dos dies ha comptat amb la presència i les aportacions de Cristina de la Cruz i de Peru Sasia, en qualitat de membre del Comitè d’Ètica i president de la Fundació Fiare respectivament, que han aprofundit en la importància i necessitat d’un ecosistema de microfinances que permeti donar respostes creatives i innovadores a persones no finançables des dels circuits financers convencionals.

REFAS consolida la relació que venia mantenint des dels seus orígens amb la Fundació FIARE mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració entre ambdues entitats que promogui el desenvolupament de respostes microfinanceres. En aquest marc de col·laboració, Fiare Banca Ètica posa a disposició REFAS, un dipòsit a termini amb devolució d’interès per a totes aquelles persones i organitzacions que vulguin ajudar a consolidar el treball de la Xarxa.

REFAS, com a xarxa que engloba més de deu organitzacions que treballen en l’àmbit de les microfinances en l’àmbit estatal, entre elles Acció Solidària Contra l’Atur, pretén consolidar la seva activitat de coordinació de cara a reforçar un espai de resposta financera necessari per a gran part de la ciutadania.