Holger Amado Alban Ortiz de Barcelona forma part del “Grupo Cemilla” que es dedica a l’auto finançament dels seus membres. Per poder realitzar feines d’instal·lació de fibra òptica i altre cablejat telefònic en l’àmbit local i comarcal per compte de les empreses subcontractades, demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per adquirir de furgoneta de 2a mà que li faciliti la seva tasca. Amb aquest projecte es crea un lloc de feina.

ASCA li concedeix un préstec sense interès de 4.500€, a retornar en 10 mensualitats.

Sort i força amb el projecte!