El Col·legi d’Economistes de Catalunya va presentar el dia 21 d’abril a Barcelona, el resultat d’una enquesta feta entre els seus col·legiats sobre la situació actual de l’economia catalana.

Tot i l’increment de la confiança, els economistes enquestats són pessimistes pel que fa a la capacitat de l’economia per recuperar els nivells de benestar anteriors a la crisi. Un 58,9% dels enquestats consideren que caldran entre 5 i 10 anys per tornar als nivells de pobresa anteriors a la crisi, mentre que un 29,4% creuen que caldrà més de 10 anys, i només un 11,7% afirmen que la recuperació del benestar arribarà en menys de cinc anys.

És constata que l’atur és encara molt elevat, i que els llocs de treball que es creen actualment són precaris. 

Entre les conclusions més concretes, l’estudi afirma que la gran majoria dels enquestats assenyalen com a principal problema de l’economia l’elevat atur, que preocupa un 78,5% dels economistes.

Miquel Verdaguer