Llegim en un informe del projecte GEM 2013 (Global Entrepeunership Monitor), editat pel Col·legi d’Economistes de Catalunya, com l’oportunitat o opció de convertir-se en emprenedor és un dels camins per superar la tràgica situació de l’atur.

No obstant, l’informe remarca que les condicions de l’entorn per emprendre continuen sent poc favorables, amb valors, això sí, lleugerament millors que els de l’any anterior. Consideren que es disposa d’una infraestructura física i de serveis, d’un consumidor exigent que valora la innovació i d’uns programes governamentals que malgrat la crisi, estimulen i faciliten el procés emprenedor. Amb tot, els aspectes que caldria millorar són el finançament, la burocràcia, els impostos i els costos de la Seguretat Social, així com l’educació emprenedora, sobretot en l’etapa escolar.

Baixa Atur_miquel VerdaguerSubratllem, doncs, tres aspectes fonamentals: el finançament, la innovació i l’educació o formació emprenedora.   

Podríem afegir que el camí d’emprendre la pròpia empresa pot cobrir un dels espais d’aconseguir nous llocs de treball, però només una part. Subsisteix la necessitat que l’economia impulsi les empreses que puguin crear nous llocs de treball. Emprendre una iniciativa empresarial requereix d’una capacitat personal i de l’encert del projecte.

Pels que optin per ser emprenedors, els hi podríem transcriure una frase que l’eclesiàstic Aleix de Boixadors i Llull  (s.XVII), va dir: Quan et decideixes a fer alguna cosa, fes-la amb entusiasme. D’aquesta manera podràs fer més fàcilment qualsevol cosa que et proposis. 

Miquel Verdaguer