La Xarxa de Finances Alternatives i Solidàries (REFAS) ha celebrat del 23 al 25 de setembre a Puebla de Calzada (Badajoz), la seva cinquena assemblea de socis, amb l’objectiu de seguir avançant en la construcció de mecanismes que donin resposta financera a persones i col·lectius socials amb dificultats per accedir al crèdit en els circuits financers convencionals.

REFAS aglutina 12 col·lectius estatals, entre ells Acció Solidària Contra l’Atur, que treballen en l’entorn de les finances alternatives utilitzant eines de finançament solidari, que permeten donar suport econòmic a projectes socials i d’emprenedoria, generalment vinculats al territori en el qual treballen , i capaços de generar ocupació i riquesa.

En aquestes jornades s’han compartit diferents experiències entre els col·lectius participants i s’ha aprofundit en les noves estratègies de finançament col·lectiu, com el crowdfunding. Per a això, s’ha comptat amb la visió i l’experiència que poden aportar des de l’entorn de les finances ètiques Alessandro Celoni, de Banca Popolare Etica i Juan Garibi, director de Fiare Banca Ètica.

La trobada s’ha completat amb un seguit de tallers tècnics dirigits a potenciar les relacions amb les administracions públiques així com a millorar les estratègies d’acció comunicativa de la xarxa, a més d’establir els reptes que com a col·lectiu vinculat al món de les finances alternatives ha d’afrontar en el futur.